ŽÁCI 1. STUPNĚ MOHOU DO ŠKOLY OD 25. KVĚTNA

Podle pravidel, která 2. května 2020 zveřejnilo MŠMT, může na základě dobrovolnosti probíhat na základních školách výuka s osobní přítomností žáků 1. až 5. ročníku ve škole. Na té naší bude realizována denně od 8,00 do 11,40 hodin ve skupinách o nejvýše 15 žácích, jejichž složení nebude měněno. Podle zájmu zákonných zástupců a s ohledem na organizační a personální možnosti školy budeme poté nabízet i odpolední zájmové vzdělávání, a to nejvýše do 16 hodin. V případě zájmu převyšujícího naše možnosti budou odpolední aktivity určeny přednostně pro žáky 1. – 3. ročníku.

Podmínkou účasti žáka na vzdělávání ve škole je odevzdání zákonným zástupcem podepsaného Čestného prohlášení (ke stažení), vybavení dvěma kusy roušek a sáčkem na jejich uložení a respektování stanovených hygienických pravidel.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory (viz přiložené čestné prohlášení), pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Účastníci školního vzdělávání budou automaticky přihlášeni, jsou-li pravidelnými strávníky, rovněž k odběru stravy. V případě, že o stravování nebudete mít zájem, je třeba obědy obvyklým způsobem odhlásit.

V souvislosti s možností osobní účasti Vašeho dítěte na vzdělávání od 25. 5. 2020 Vás žádáme, abyste svůj zájem o pravidelnou docházku potvrdili nejpozději do 18. 5. 2020 do 13,00 hodin.

V odpovědi e-mailem na danyiova@zspatova.cz či telefonicky na číslo 487 833 038 prosím uveďte:

1. mám zájem o dopolední vyučování,

2. mám/nemám zájem o odpolední zájmové vzdělávání do … hodin

Děkujeme za dosavadní spolupráci.

Petr Jonáš, ředitel školy

Příloha: Čestné prohlášení

Připojené soubory

Předchozí ŽÁCI 9. ROČNÍKU MOHOU DO ŠKOLY JIŽ 11. KVĚTNA
Další Matematika a Prvouka v praxi