ŽÁCI 1. STUPNĚ MOHOU DO ŠKOLY OD 25. KVĚTNA

ŽÁCI 1. STUPNĚ MOHOU DO ŠKOLY OD 25. KVĚTNA

Podle pravidel, která 2. května 2020 zveřejnilo MŠMT, může na základě dobrovolnosti probíhat na základních školách výuka s osobní přítomností žáků 1. až 5. ročníku ve škole. Na té naší bude realizována denně od 8,00 do 11,40 hodin ve skupinách o nejvýše 15 žácích, jejichž složení nebude měněno. Podle zájmu zákonných zástupců a s ohledem na organizační a personální možnosti školy budeme poté nabízet i odpolední zájmové vzdělávání, a to nejvýše do 16 hodin. V případě zájmu převyšujícího naše možnosti budou odpolední aktivity určeny přednostně pro žáky 1. – 3. ročníku.

Podmínkou účasti žáka na vzdělávání ve škole je odevzdání zákonným zástupcem podepsaného Čestného prohlášení (ke stažení), vybavení dvěma kusy roušek a sáčkem na jejich uložení a respektování stanovených hygienických pravidel.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory (viz přiložené čestné prohlášení), pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Účastníci školního vzdělávání budou automaticky přihlášeni, jsou-li pravidelnými strávníky, rovněž k odběru stravy. V případě, že o stravování nebudete mít zájem, je třeba obědy obvyklým způsobem odhlásit.

V souvislosti s možností osobní účasti Vašeho dítěte na vzdělávání od 25. 5. 2020 Vás žádáme, abyste svůj zájem o pravidelnou docházku potvrdili nejpozději do 18. 5. 2020 do 13,00 hodin.

V odpovědi e-mailem na danyiova@zspatova.cz či telefonicky na číslo 487 833 038 prosím uveďte:

1. mám zájem o dopolední vyučování,

2. mám/nemám zájem o odpolední zájmové vzdělávání do … hodin

Děkujeme za dosavadní spolupráci.

Petr Jonáš, ředitel školy

Příloha: Čestné prohlášení

Připojené soubory

Předchozí ŽÁCI 9. ROČNÍKU MOHOU DO ŠKOLY JIŽ 11. KVĚTNA
Další Matematika a Prvouka v praxi