Zahradní slavnost

Dopolední část Zahradní slavnosti proběhla v tělocvičně školy. Všechny žáky přivítal ředitel školy Mgr. Petr Jonáš. Dále se slova ujal Jan Rejzek, který vyhlásil výsledky soutěže zabývající se zdravou stravou. Tu vyhlásila a také hodnotila Žákovská rada naší školy. Pak už byla udělena tradiční ocenění nejlepším žákům v oblasti vědomostní a sportovní. Při přebírání medailí, diplomů a drobných cen zaskočili za nepřítomné žáky jejich spolužáci nebo třídní učitelé.
V odpoledních hodinách slavnost pokračovala a stejně jako dopoledne pro nepřízeň počasí v tělocvičně. Ředitel školy Mgr. Petr Jonáš přivítal rodiče, současné i bývalé žáky a ostatní hosty. Samotného zahájení se ujaly malé mažoretky, které svým uměním všechny přítomné okouzlily. Třídní učitelé prvního až devátého ročníku udělili Výroční cenu nejlepšímu žáku třídy. Dojemné bylo rozloučení páťáků se svou třídní učitelkou B. Jeklovou a prvňáčků s třídní učitelkou Mgr. H. Rücklovou. Předsedkyně Rady rodičů paní Jitka Kýhosová poděkovala nejenom pedagogům, ale také  správním zaměstnancům naší školy. I závěr patřil mažoretkám. Tentokráte těm starším. I ony byly za své vystoupení odměněny potleskem. Poděkování patří rodičům, kteří přišli se svými ratolestmi i v tak nepříznivém počasí podpořit tuto akci školy. Celým programem provázela hudba skupiny Pegas.

Další Tak nám to začalo