Zápis do 1. třídy a jeho výsledky

Zápis do 1. třídy a jeho výsledky

V termínu mezi 12. a 16. dubnem 2021 se k plnění povinné školní docházky od školního roku 2021 – 2022 přihlásilo celkem 53 uchazečů, z toho s žádostí o její odklad se na školu obrátilo 6 zákonných zástupců. Tak vysoký zájem nás sice velmi těší, ale ve světle avizovaného otevření jedné první třídy znamená, že nebudeme moci potěšit většinu těch, kteří o naši školu projevili upřímný zájem. Otevření dvou tříd nám bohužel stanovená kapacita školy ani prostorové možnosti nedovolí.

Plánované naplnění třídy na 24 žáků by v minulosti znamenalo, že se dostane jak na všechny děti z našeho spádového obvodu, a děti, jejichž starší sourozenec navštěvuje naši školu, tak i na některé, kteří bydlí mimo náš obvod. O těch posledně jmenovaných rozhodoval los.

K losování, původně plánovanému na dnešek, ale tentokrát nakonec nedojde. S přihlédnutím ke stanoveným kritériím může naše škola pro nadcházející školní rok přijmout pouze žadatele s trvalým pobytem v našem spádovém obvodu. Velmi nás mrzí, že se poprvé nedostane ani na sourozence našich žáků. Věřím však, že budoucí prvňáčci budou nakonec spokojeni i na jiných, např. spádových, školách a najdou dobré kamarády a skvělé učitele i tam.

Mně i mým spolupracovníkům z Pátovky je to líto, protože zájmu o naši školu si skutečně vážíme. Budeme doufat, že nepoleví ani v roce příštím, kdy nám odchod dvou devátých tříd dovolí nabídnout zájemcům stejný počet tříd prvňáčků.

Petr Jonáš, ředitel školy

Předchozí Rekord měsíce - DUBEN
Další Zveřejnění výsledků zápisu k plnění povinné školní docházky do Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406, p. o. od školního roku 2021–2022