Zveřejnění výsledků zápisu k plnění povinné školní docházky do Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406, p. o. od školního roku 2021–2022

Zveřejnění výsledků zápisu k plnění povinné školní docházky do Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406, p. o. od školního roku 2021–2022

Výsledky zápisu jsou vyvěšeny v souladu s informacemi, které zájemci o naši již školu obdrželi a zároveň byly zveřejněny s jeho vyhlášením, na úřední desce i školním webu. V seznamu přijatých najdou registrační čísla všichni žadatelé, jejichž dítě splnilo podmínku trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy (přednostní přijetí nám ukládá školský zákon). Na ostatní se letos bohužel nedostalo a na jejich adresy budeme doručovat rozhodnutí o nepřijetí. Jak jsem již v minulém článku uvedl, je mi to líto. Při vydávání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání byla uplatněna kritéria zveřejněná na úřední desce a webu školy (a rovněž obsažená v odpovědi na přihlášku k zápisu).

Zákonné zástupce přijatých dětí v brzké době oslovíme s pozvánkou na schůzku s třídní učitelkou Mgr. Lenkou Čechovou, vedoucí vychovatelkou paní Lenkou Melichnovou a vedením školy.

Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy

 

Připojené soubory

Předchozí Zápis do 1. třídy a jeho výsledky
Další Přijímací zkouška v náhradní termínu - informace