ZMĚNA TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

ZMĚNA TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Vážení rodiče, milí studenti,
v návaznosti na vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky:

Řádný termín JPZ se mění takto:

· Pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání

1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky na 3. května 2021

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky na 4. května 2021

· pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia

1.řádný termín jednotné přijímací zkoušky na 5. května 2021

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky na 6. května 2021

Náhradní termíny pro všechny obory vzdělání:

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky na 2. června 2021

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky na 3. června 2021

Zároveň dochází k úpravě termínu pro vydávání zápisových lístků, který se prodlužuje do 6. dubna 2021.

Zápisový lístek může uchazeč obdržet pouze jeden.

Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče.

Pro zjednodušení situace je možné ponechat zápisový lístek v úschově školy, dokud uchazeč neobdrží vyrozumění střední školy o přijetí (tedy do zveřejnění výsledků přijímacího řízení). Žáci si zápisový lístek obvykle vyzvedávají ihned po obdržení zprávy o přijetí na SŠ.

V případě zájmu o vydání zápisového lístku do 6. dubna 2021 kontaktujte, prosím, výchovného poradce (telefon 734 254 840).

S přáním pevného zdraví,

Mgr. Lenka Rychterová

Předchozí Masopustní týden ve školní družině
Další Krajské kolo Olympiády v anglickém jazyce