Beseda s pracovníky Mediační a probační služby

V úterý 12. 3. 2019 v rámci prevence rizikových jevů žáci 7. třídy absolvovali besedu s pracovníky Mediační a probační služby v České Lípě. Při besedě se společně snažili definovat, co je a není trestný čin, jaká je trestní odpovědnost za některé činy, co dělat v případě pocitu vlastního ohrožení. Také se zamýšleli nad vhodným používáním moderních technologií a nebezpečím šikany a kyberšikany.

Předchozí Recitační soutěž I. stupeň
Další The Beatles