Informace o úpravě podmínek přijímacího řízení na střední školy

Informace o úpravě podmínek přijímacího řízení na střední školy

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne 6.4. 2021 mimořádné opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID – 19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, které upravuje podmínky osobní přítomnosti uchazeče o střední vzdělávání na školní přijímací zkoušce nebo jednotné přijímací zkoušce.Na základě mimořádného opatření MZ vydalo MŠMT informace k testování uchazečů o střední vzdělání v základních školách, je-li uchazeč jejich žákem. Základní škola je povinna informovat žáky 5., 7. a 9. ročníků o těchto povinnostech.

 

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

· doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší než 7 dní 
· žádné příznaky onemocnění COVID-19

Termín testování žáků ZŠ Pátova, kteří jsou uchazeči o střední vzdělávání (žáci 9. a 5. ročníků) je v souladu s pokyny MŠMT stanoven na:

29. dubna 2021 (čtvrtek)

(– řádný termín JPZ pro uchazeče o čtyřleté studium 3. května 2021–1. termín JPZ
                                                                                             4. května 2021–2. termín JPZ)

(- řádný termín JPZ pro uchazeče o osmileté studium 5. května 2021–1. termín 
                                                                                               6. května 2021–2. termín JPZ)

Podrobné informace naleznou rodiče uchazečů o střední vzdělávání ve zprávách systému Bakaláři.

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Lenku Rychterovou – tel. 734 254 840 nebo rychterova@zspatova.cz

S přáním úspěchů u přijímacího řízení,

Mgr. Lenka Rychterová

Předchozí Informace k organizaci vyučování od 12. 4. 2021
Další Informace o testování COVID 19 uchazečů o střední vzdělávání