OTEVŘENÍ ŠKOLY pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020

OTEVŘENÍ ŠKOLY pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,
pokud jste projevili zájem o účast svého dítěte na vzdělávání ve škole, které od pondělí připravujeme, věnujte prosím pozornost informacím o organizačním zajištění akce.

Příchod ke škole a pohyb před školou
S cílem minimalizovat velké shromažďování osob před školou, jsme stanovili 3 časy a 2 vstupy pro příchod žáků do školní budovy (viz harmonogram dole). Dohledem nad pohybem osob před školou je pověřený pan školník.
Situaci usnadní, budou-li žáci ke škole přicházet nejvýše 10 minut před určeným časem vstupu.
Před školou je třeba dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
Žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník, který je organizuje do skupiny.

Další informace v příloze

Připojené soubory

Předchozí Přijímací zkoušky na střední školy se blíží
Další Návrat žáků 2. stupně