Po stopách K. H. Máchy

Po stopách K. H. Máchy

Třída 6. A se pod vedením paní Dis V. Ličaverové vydala do Doks. Seznámili se s naším romantickým básníkem K. H. Máchou a místy, kde se odehrával děj básně Máj. Za krásného letního počasí si hravou formou zopakovali dějiny, zeměpis, literaturu. Zasportovali na pláži. Ani přírodopis nechyběl. Nalezli v jezeře raka říčního a seznámili se s uspořádáním hornin. Za zpěvu písní se projeli lodí po jezeru.

 

Předchozí Měsíční putovní po Zoo v ŠD - měsíc červen
Další Zahradní slavnost