exkurze: Anežský klášter Praha

Předchozí Exkurze: Drážďany
Další Beseda v MěK , V. třída